1591292213
รหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้งาน
logo
หมายเลขประกาศ : 6349 | จำนวนเข้าชม : 8266
ST15 บิ๊กอาย Sweety Plus+ Sweety Spatax Brow (P -0.00) พร้อมตลับฟรี
ข้อมูลประกาศ
ราคาขาย
90 120 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


Sweety Spatax Brown

B.C : 8.6      DIA : 14.5    ค่าอมน้ำ 38%
อายุการใช้งานข้างขวดลงเป็น 1 เดือน (แต่อายุการใช้งานเป็นราย 1 ปี)
(แถมฟรี! ตลับแช่)
ใบอนุญาติเครื่องมือแพทย์ที่ น.14/2558