1596499711
รหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้งาน
logo
หมายเลขประกาศ : 6020 | จำนวนเข้าชม : 3432
DR01 Bigeye DREAM COLOR1 ORJAO 31 Gray ( 0.00) พร้อมตลับฟรี ราคาส่งถูกๆ
ข้อมูลประกาศ
ราคาขาย
100 130 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ORJAO GRAY
ระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่เปิดใช้งาน
(แถมฟรี! ตลับแช่)
ใบอนุญาติเครื่องมือแพทย์ที่ น.53/2554