1568772238
รหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้งาน
logo
หมายเลขประกาศ : 288 | จำนวนเข้าชม : 8689
km387 Cathy Doll AURA WHITENING SERUM FOAM CLEANSER 100ml
ข้อมูลประกาศ
ราคาขาย
90 120 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

Our whitening serum foam potentially brightens up your facial skin, decreases appearance of dark spots; and also, diminishes scars caused by acne. There are six benefits in using our whitening serum foam:

- Whitening

- Toner

- Anti-dark spots

- Anti-blemishes

- Softening and Smoothening of skin

- Glutathione