logo
โทษของการบริโภค น้ำตาลหรือของหวานมาก

โทษของการบริโภค น้ำตาลหรือของหวานมาก


1.น้ำตาลปริมาณมาก กดระบบการทำงานของภูมิคุ้มกัน ทำให้ลดความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคที่แปลกปลอมเข้า
2.การกินน้ำตาลมากทำให้แหล่งสะสมวิตามินบี 1 ในร่างกายหมดไป
3.การกินน้ำตาลฟอกขาวมากจะกระตุ้นตับอ่อนให้ทำงานหนัก เพื่อผลิตอินซูลินออกมาเปลี่ยนน้ำตาล
ให้เป็นไขมันและอินซูลินส่วนเกินนั้น ก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำลงกว่าปกติ ทำให้อยากกินน้ำตาลมากขึ้นไปอีก
เป็นวงจรซ้ำซากอย่างนี้ ซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานในที่สุf

จาก : หนังสืออยู่ 100 ปี ไม่มีแก่ ใช้ชีวิตอย่างไรจะไกลหมอ


By
www.kallistashop.com
Line ID: 0954237202
LINE@ :@Kallistashop

ผู้ประกาศ
วันลงประกาศ
3 ธ.ค. 2560